ม.นเรศวร จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต เสริมทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

     13 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความสำเร็จ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้” ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตได้พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองในทักษะต่างๆ อีกทั้งสามารถเป็นชั่วโมงในระบบทรานสคริปกิจกรรม ประกอบการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

—————————————-

755 total views, 2 views today