เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2561(IPv6 Award 2018)

2,796 total views, 78 views to อ่านรายละเอียดข่าว

2,796 total views, 78 views today

NILA แชทบอทขั้นเทพ ฝีมืออาจารย์และศิษย์เก่า มน. คว้าแชมป์ LINE BOOT AWARDS ประเทศญี่ปุ่น 

         Dr. Antony Harfield อาจารย อ่านรายละเอียดข่าว

494 total views, 2 views today

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 

  นายชินภัทร หนูสงค์ นิสิตชั้นปีที่ อ่านรายละเอียดข่าว

711 total views, 1 views today

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวรคว้ารางวัล TEQ Award ประจำปี 2561  

นางสาวสุชาดา ทองอิน พนักงานเลี้ยงสัตว์ทด อ่านรายละเอียดข่าว

408 total views, 2 views today

ม.นเรศวรขึ้นแท่น คว้าแชมป์สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12 ผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่อง “เรื่องเด่นประเด็นสังคม”

       นิสิตคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาส อ่านรายละเอียดข่าว

1,041 total views, 2 views today