ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการสัมมนา “กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวการโรงแรม และบริการอย่างมืออาชีพ”

       ขอเชิญบุคคลทั อ่านรายละเอียดข่าว

48 total views, no views today

ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้ตนเอง เข้าร่วมการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น.. ภาษาจีน

        ขอเชิญบ อ่านรายละเอียดข่าว

75 total views, 5 views today

ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจในอาชีพมัคคุเทศก์ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 9

        ขอเชิญบุคคลท อ่านรายละเอียดข่าว

69 total views, 2 views today

ม.นเรศวร ร่วมกับ ปขมท. จัดประชุมวิชาการ Digital University พัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน

       ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงา อ่านรายละเอียดข่าว

92 total views, 3 views today

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร

        26 มีนาคม – 10 เมษายน 2561 อ่านรายละเอียดข่าว

168 total views, no views today

วิทย์แพทย์ ม.นเรศวร จัดโครงการ The Medical Science Academic Annual Meeting (MSAAM 2018)

      วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561  อ่านรายละเอียดข่าว

110 total views, no views today