ด้วย UMAP ได้จัดโครงการ UMAP Exchange Online Program ซึ่งมีหลายมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก UMAP

      ด้วย UMAP ได้จัดโครงการ UMAP Excha Read more

132 total views, 1 views today

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

: : ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทย Read more

141 total views, 1 views today

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุม Online ในหัวข้อความหลากหลายของกระบวนการศึกษาของโลกในยุคปัจจุบัน

      ด้วย UMAP International Secretaria Read more

130 total views, no views today

โครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga Batch XII

      ด้วย Universitas Airlangga ประเทศอ Read more

322 total views, 2 views today

ประชาสัมพันธ์โครงการ CommTECH IDEAS Competition และ CommTECH Short Movie Competition

      ประชาสัมพันธ์โครงการ “CommTECH IDE Read more

341 total views, 1 views today