สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สาขาวิทยาการเตรียมความพร้อมบรรเทาและจัดการภัยพิบัติ (DPMM) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไประดับปริญญาเข้ารับทุนรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIPS 2564)

      ด้วยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT Read more

245 total views, 9 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 7/2564 )

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้ Read more

1,493 total views, 6 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 6/2564 )

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้ Read more

3,300 total views, 6 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 5/2564 )

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้ Read more

3,832 total views, 5 views today

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ประกาศคณะกรรมการการสรรหาผู้สมควรด Read more

273 total views, 1 views today