นิสิต ม.นเรศวร เข้ารับฟังฟรี !! 24-25 ตุลาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ ถ่ายทอดงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งหมายรวมถึง ผล อ่านรายละเอียดข่าว

4 total views, 4 views today

12 ต.ค. 2561 รพ.ทันตกรรม ให้บริการทางทันตกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาว อ่านรายละเอียดข่าว

2,930 total views, 15 views today

ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมสมทบทุนบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

      ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษ อ่านรายละเอียดข่าว

1,818 total views, 11 views today

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

            ขอเชิญผู้ประกอบการสมัคร อ่านรายละเอียดข่าว

386 total views, 1 views today

คณะแพทย์ฯ ม.นเรศวร ครบรอบ 24 ปี ชูประเด็นสหสาขาร่วมมือสร้างสุขภาพด้วยวิจัยและนวัตกรรม

      คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ไ อ่านรายละเอียดข่าว

556 total views, 2 views today