เปลี่ยนแปลง ปฏิทินการรับสมัครรอบที่ 2 โควตา การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้ง เปลี่ยนแปลง ปฏิทิ Read more

5,028 total views, 38 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอยกเลิกการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและยกเลิกการสอบสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอยกเลิกก Read more

4,812 total views, 22 views today

สาส์นจากอธิการบดี ถึงบุคลากร และนิสิต ที่อยู่ระหว่าง Ouarantine ที่โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม และที่สถานพักฟื้น Hospital ทุกท่าน

สาส์นจากอธิการบดี ถึงบุคลากร และนิสิต ที Read more

217 total views, 4 views today

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

No views yet

No views yet

สาส์นจากอธิการบดี ถึงคณะแพทย์ และพยาบาล รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

สาส์นจากอธิการบดี ถึงคณะแพทย์ และพยาบาล Read more

193 total views, 3 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 8 )

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการแล Read more

7,075 total views, 6 views today