เรื่องเด่น

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎา …

        คณะกรรมการตั …

  ความสำคัญของการเรี …

       วันพุธที่ 3 ก …

651 total views, 40& …

         วันที่ 27 ม …

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทความ ผลงานวิจัย และกิจกรรม
       สงครามการค้าระหว่า …

         สมเด็จพระนเ …

  นโยบาย งบประมาณ อง …

โลกกับเทคโนโลยี           …

  CHAMPION STORY &#8 …

มหาวิทยาลัย อยู่ในช่วงวิก …

  หลังจากได้มีการออก …

ในช่วงนี้ เชื่อว่าน้อง ๆ …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพท …

20,082 total views, …

  1. ประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 11

    19 กรกฎาคม : เวลา 08:00 น.20 กรกฎาคม : เวลา 17:00 น.
  2. เปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562

    20 กรกฎาคม : เวลา 08:30 น.21 กรกฎาคม : เวลา 22:00 น.
  3. ตักบาตรพระ 300 รูป รวมใจต้อนรับนิสิตใหม่

    21 กรกฎาคม : เวลา 06:00 น.08:00 น.