อาจารย์คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร แนะใช้เจลแอลกอฮอล์ อย่าถู ๆ เพียงแค่ฝ่ามือ 

     ทีมข่าวสถานีวิทยกระจายเสียงมหาวิทยา Read more

5,950 total views, 27 views today

อาจารย์พยาบาล ม.นเรศวร ยืนยัน หลักทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพยังใช้ได้ กรณี COVID – 19  

     ทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทย Read more

6,400 total views, 27 views today

แพทย์ ม.น. ยืนยันไทยมีมาตรการป้องกันโรคเข้มแข็ง แนะสังเกต COVID-19 กว่า 90 % มาด้วยอาการมีไข้  

     อาจารย์นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล Read more

5,780 total views, 27 views today