อาจารย์แพทย์ ม.นเรศวร แนะหากอายุเกิน 35 ปี ควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกปี ลดเสี่ยงเบาหวาน 

     แพทย์หญิงแพรว สุวรรณศรีสุข อาจารย์แ Read more

576 total views, 21 views today

อาจารย์คณะสาธาฯ ม.นเรศวร ฝากประชาชนเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

      ภัยธรรมชาติก่อให้เกิดความเสีย Read more

8,253 total views, 20 views today