อาจารย์แพทย์ ม.นเรศวร แนะหากอายุเกิน 35 ปี ควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกปี ลดเสี่ยงเบาหวาน 

     แพทย์หญิงแพรว สุวรรณศรีสุข อาจารย์แ Read more

4,776 total views, 6 views today

อาจารย์คณะสาธาฯ ม.นเรศวร ฝากประชาชนเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

      ภัยธรรมชาติก่อให้เกิดความเสีย Read more

12,382 total views, 6 views today