นิสิตม.นเรศวร รับพระราชทานรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ พระราชทานรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี โดยการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจากการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาจากทั่วประเทศ นางสาวปรียา พรมแตง นิสิตสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3   คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ พร้อมทั้งนางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลพระราชทานนักศึกษาพิการ ประเภทความพิการทางร่างกาย  

นางสาวปรียา พรมแตง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลว่า รู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ ที่ผ่านมาตนเองได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของทางคณะและมหาวิทยาลัยอยู่สม่ำเสมอ  ตามสายที่เรียนคือการเป็นครูได้สอนวิชาธรรมศึกษา ที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เป็นพี่เลี้ยงทุนของทุนมูลนิธิ SCG ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา  อีกทั้งเป็นประธานชมรมแนะแนวการศึกษา  อยากฝากถึงทุกคนว่าการก้าวเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่ใช่แค่มุ่งทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ตนเองเติบโตมาได้เพราะกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทักษะในการทำงานและการใช้ชีวิต นำความรู้ที่ได้เรียนมาบูรณาการทำให้เกิดความรู้ที่แท้จริง 

ด้านนางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่รับรางวัลได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ตื้นตันใจตั้งแต่วันที่ทราบข่าวว่าตนเองได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ที่ผ่านมาทำกิจกรรมจิตอาสา อาทิ เป็นเจ้าของโครงการพับถุงกระดาษ เพื่อส่งไปให้โรงพยาบาลในการใส่ยา จิตอาสาช่วยเหลือผู้รับบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมจิตอาสาต่างๆของทางมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นนักร้องวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND อยากฝากว่าการที่เราได้มาเรียนแล้ว และได้รับโอกาสแล้ว ต้องทำให้เต็มที่ ทั้งการเรียนและการทำกิจกรรม เพราะกิจกรรมทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ ได้เพื่อน ที่สำคัญคืออยากให้ทุกคนตั้งใจเรียน อยากให้ดูตนเองเป็นตัวอย่าง ที่ถึงแม้จะร่างกายพิการแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้และลดความพยายาม

ขอบคุณภาพจาก: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

5,486 total views, 1 views today