จ่าเฉยอัจฉริยะ นวัตกรรมคนไทย ลดการรั่วไหลเงินตราต่างประเทศ

       ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดระบ Read more

621,309 total views, no views today

คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ดูงานการพัฒนาและวิจัย เสื้อเกราะกันกระสุน ม.นเรศวร

วันที่ 5 เมษายน 2561 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  Read more

633 total views, no views today

ม.นเรศวรร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ พัฒนางานด้านวิชาการและการวิจัย

     วันที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยนเ Read more

811 total views, no views today