ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับปร Read more

626 total views, no views today

จ่าเฉยอัจฉริยะ นวัตกรรมคนไทย ลดการรั่วไหลเงินตราต่างประเทศ

       ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดระบ Read more

621,699 total views, 1 views today

คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ดูงานการพัฒนาและวิจัย เสื้อเกราะกันกระสุน ม.นเรศวร

วันที่ 5 เมษายน 2561 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  Read more

869 total views, 1 views today

ม.นเรศวรร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ พัฒนางานด้านวิชาการและการวิจัย

     วันที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยนเ Read more

1,180 total views, no views today