ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ ชุด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.๕๘/๒๕๖๓

Version
Download 7
Total Views 17
Stock
File Size 1.30 MB
File Type pdf
Create Date 15 พฤษภาคม 2020
Last Updated 15 พฤษภาคม 2020

Download