ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทางอณูชีววิทยา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.103/2563 (เลขที่โครงการ 63017572964)

 • Version
 • Download
  10
 • File Size
  0.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  มีนาคม 23, 2020
 • Last Updated
  มีนาคม 23, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทางอณูชีววิทยา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.103/2563 (เลขที่โครงการ 63017572964)