ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.100/2563 (เลขที่โครงการ

 • Version
 • Download
  7
 • File Size
  0.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  มีนาคม 20, 2020
 • Last Updated
  มีนาคม 23, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.100/2563 (เลขที่โครงการ