ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.29/2562

Version
Download 6
Total Views 12
Stock
File Size 62.71 KB
File Type pdf
Create Date 4 มกราคม 2019
Last Updated 10 มกราคม 2019

Download