ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง จำนวน ๑ ชุด ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Version
Download 1
Total Views 13
Stock
File Size 42.99 KB
File Type pdf
Create Date 20 พฤษภาคม 2020
Last Updated 20 พฤษภาคม 2020

Download