ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อีมีสชั่น จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) (เลขที่โครงการ 63017432211)

Version
Download 4
Total Views 10
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 7 กุมภาพันธ์ 2020
Last Updated 7 กุมภาพันธ์ 2020

Download