ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีและวัสดุ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.104/2562

 • Version
 • Download
  18
 • File Size
  2.79 MB
 • File Count
  1
 • Create Date
  ตุลาคม 1, 2019
 • Last Updated
  ตุลาคม 1, 2019

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีและวัสดุ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.104/2562