ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ที่ชำรุดบริเวณประตู ๑ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.97/2562

Version
Download 4
Total Views 16
Stock
File Size 523.37 KB
File Type pdf
Create Date 29 สิงหาคม 2019
Last Updated 29 สิงหาคม 2019

Download