ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.135/2563 (เลขที่โครงการ 63057105118)

Version
Download 2
Total Views 13
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 20 พฤษภาคม 2020
Last Updated 20 พฤษภาคม 2020

Download