ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV HBV HCV ในตัวอย่างเลือดโดยวิธีเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Real Time PCR) จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.132/2563 (เลขที่โครงการ 62127343008)

Version
Download 3
Total Views 18
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 12 พฤษภาคม 2020
Last Updated 12 พฤษภาคม 2020

Download