ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.96/2563 (เลขที่โครงการ 63017572599)

Version
Download 1
Total Views 5
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 20 มีนาคม 2020
Last Updated 20 มีนาคม 2020

Download