ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโดยการดูดกลืนแสงของอะตอม จำนวน 1 เครื่อง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.62/2563 (เลขที่โครงการ 63017399351)

Version
Download 6
Total Views 4
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 12 กุมภาพันธ์ 2020
Last Updated 12 กุมภาพันธ์ 2020

Download