ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.16/2563 (เลขที่โครงการ 62097493280)

 • Version
 • Download
  18
 • File Size
  0.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  ตุลาคม 8, 2019
 • Last Updated
  ตุลาคม 8, 2019

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.16/2563 (เลขที่โครงการ 62097493280)