ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.16/2563 (เลขที่โครงการ 62097493280)

Version
Download 18
Total Views 26
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 8 ตุลาคม 2019
Last Updated 8 ตุลาคม 2019

Download