ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 300,000 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.14/2563 (เลขที่โครงการ 62097297969)

Version
Download 5
Total Views 7
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 30 กันยายน 2019
Last Updated 1 ตุลาคม 2019

Download