ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 300,000 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.14/2563 (เลขที่โครงการ 62097297969)

 • Version
 • Download
  5
 • File Size
  0.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  กันยายน 30, 2019
 • Last Updated
  ตุลาคม 1, 2019

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 300,000 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.14/2563 (เลขที่โครงการ 62097297969)