ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.3/2563 (เลขที่โครงการ 62087595802)

Version
Download 4
Total Views 16
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 11 กันยายน 2019
Last Updated 11 กันยายน 2019

Download