ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระยะที่ ๑ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) เลขที่โครงการ 63107258845