ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาคาร 2 เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.56/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนา Mobile Application (NU More+) บนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android จำนวน 1 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.36/2564

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนา Mobile Application (NU More+) บนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android จำนวน 1 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.36/2564