ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณประตู ๕- ประตู ๖ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.๖๘/๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารธาราบำบัด จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๖๗/๒๕๖๓