ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 5 คัน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.6/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกเป็นพลังกระแทกนิ่ว (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง Co-Learning Space ให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ของกองส่งเสริมการบริการวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิตและอาคารขวัญเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน ของกองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)