ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารโครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาพและท่องเที่ยวผู้สูงอายุแบบครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน) ของคณะแพทยศาสตร์