ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 2 เฟส พร้อมวัดค่าสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด และ เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปลผลแบบ 12 ลีด จำนวน 1 ชุด)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (1.เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคกระตุ้นหัวใจและชุดวัดสัญญาณชีพ 3 ชุด 2.เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมภาคกระตุ้นหัวใจ 3 เครื่อง)