Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ขอเชิญ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๓

7 ตุลาคม : เวลา 10:00 น.12:00 น.

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๓

S__23715847

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดแจ่มสุวรรณ ตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ และสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ในอันที่จะร่วมกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสบทบเงินทำบุญได้ที่ “กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น ๓” ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐-๕๕๙๖-๑๑๔๘
ข้อมูลจาก 
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

477 total views, 1 views today


Details

Date:
7 ตุลาคม
Time:
10:00 น. – 12:00 น.
Event Category: