ม.นเรศวร รับการตรวจประเมินศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อยกระดับ เป็น MICE CITY 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้ตรวจประเมิน นำโดย นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  นางจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ และคณะผู้ตรวจประเมิน ทั้ง 5 ท่าน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน  ร่วมติดตามในครั้งนี้

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้ยื่นเสนอขอประเมินจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเมืองแห่งไมซ์ ด้วยความประสงค์ที่จะพัฒนาจังหวัดด้วยกิจกรรมไมซ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีการยกระดับ สร้างรายได้และทำให้จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้น จังหวัดพิษณุโลก มีความพร้อมในการเป็นเมืองแห่งไมซ์ซิตี้ และเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

สำหรับการตรวจประเมินเมือง โดยผู้ตรวจประเมิน เพื่อยกระดับ เป็น MICE CITY  ได้เดินทางลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 4 สถานที่ ดังนี้

จุดแรกที่ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ โดยจะตรวจประเมินที่ บริเวณจุดไหว้พระ สถานที่จอดรถและร้านค้าที่จำหน่ายภายในวัด

จุดที่สอง บริเวณพระราชวังจันทน์ จะประเมินที่บริเวณที่ไหว้สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณสถานที่พื้นที่จัดงาน  สถานที่จอดรถภายใน พระราชวังจันทน์

จุดที่สาม บริเวณห้างสรรพสินค้า ท็อปแลนด์พลาซ่า ประเมินมาตรฐานห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง

จุดที่สี่ บริเวณศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

« 1 ของ 2 »

544 total views, 4 views today