สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สาขาวิทยาการเตรียมความพร้อมบรรเทาและจัดการภัยพิบัติ (DPMM) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไประดับปริญญาเข้ารับทุนรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIPS 2564)

      ด้วยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สาขาวิทยาการเตรียมความพร้อมบรรเทาและจัดการภัยพิบัติ (DPMM) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไประดับปริญญาเข้ารับทุนรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIPS 2564) เพื่อศึกษาต่อในปริญญาโทและเอก ระยะเวลา 1-3.5 ปี สำหรับผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.    จบสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือจบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังแจ้ง
2.    มีผลการเรียนเฉลี่ยของป.ตรี ≥2.75 (จากมหาวิทยาลัยเฉพาะรายละเอียดดังแจ้ง) หรือ ≥3.00 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ) และป.โท ≥3.50
3.    มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ AIT Language Center กำหนด (IELTS 5.5 (Writing band) or AIT EET ≥ 5.5)

      โดยทุน RTG FELLOWSHIPS จะสนับสนุนค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและบางส่วน ซึ่งจะไม่รวมค่าที่พัก ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็ปไซต์ได้ที่ http://www.ait.ac.th/admissions/  โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 มิถุนายน 2564

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรเวียนคณะสังคมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ E-doc เว็บไซต์กองฯ เพจกองฯ และเพจ NU International Scholarships ต่อไป

20210205-RTG-Fellowships-2564

246 total views, 10 views today