คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี       

        เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 23/2563 พร้อมด้วยกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  ณ กรม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นและรับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

525 total views, 4 views today