สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “แบ่งสรร ปันรัก สู่ ธารทิพย์ ธารธรรม”

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อซื้อผ้าห่มและอุปกรณ์การศึกษามอบให้นักเรียนในโรงเรียนธารทิพย์ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

นายสุรจิต วงศ์กังแห นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรจัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของบรรดาศิษย์เก่า นับตั้งแต่วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนถึงมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นองค์กรที่เสริมสร้าง เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยนเรศวรและศิษย์เก่า สนับสนุนการศึกษาของนิสิต บัณฑิต บุคลากร ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบ ช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดโครงการ แบ่งสรร ปันรัก สู่ธารทิพย์ ธารธรรม ขึ้น ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยการบริจาคผ้าห่มและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนธารทิพย์ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิธารทิพย์-ธารธรรม มีนักเรียนจำนวน 150 คน เป็นชนเผ่าม้งและอาข่า ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์”

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวต่อว่า “จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ แบ่งสรร ปันรัก สู่ธารทิพย์ ธารธรรม โดยบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง เลขที่บัญชี 984-7-35367-0 ชื่อบัญชี นายวีรพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา และนายสนธยา ชินรักษ์บำรุง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อนำเงินไปซื้อผ้าห่มและอุปกรณ์การศึกษามอบให้นักเรียนโรงเรียนธารทิพย์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางเฟสบุ๊คสมาคมนิสิตเก่าม.นเรศวร และหมายเลขโทรศัพท์ 06 1454 1946

185 total views, 2 views today