สาส์นจากอธิการบดี ถึงบุคลากร และนิสิต ที่อยู่ระหว่าง Ouarantine ที่โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม และที่สถานพักฟื้น Hospital ทุกท่าน

สาส์นจากอธิการบดี ถึงบุคลากร และนิสิต ที Read more

52 total views, 23 views today

ม.นเรศวร เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับสถานการณ์ COVID-19 ณ อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ม.นเรศวร

ม.นเรศวร เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม รอ Read more

1,226 total views, 164 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ ๙

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการแล Read more

1,818 total views, 52 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่อง แนวทางการดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ/หน่วยงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการ Read more

1,871 total views, 7 views today

สาส์นจากอธิการบดี ถึงคณะแพทย์ และพยาบาล รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

สาส์นจากอธิการบดี ถึงคณะแพทย์ และพยาบาล Read more

149 total views, 9 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 8 )

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการแล Read more

6,900 total views, 14 views today

ม.นเรศวร ต้อนรับ รมต.พม. ลงพื้นที่ประชุม “การขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระดับจังหวัด”

ม.นเรศวร ต้อนรับ รมต.พม. ลงพื้นที่ประชุม Read more

201 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 7/2564 )

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้ Read more

1,728 total views, 1 views today