นักวิจัย ม.นเรศวรตระหนักการเคารพในสิทธิของอาสาสมัครตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสากล

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศร Read more

1,280 total views, no views today

ม.นเรศวรเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมรับฟังบรรยาย”มาตรการภาษีร้อยละ 300 เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

        มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารงา Read more

631 total views, no views today