ม.นเรศวร ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 

         เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2 อ่านรายละเอียดข่าว

145 total views, no views today

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์และนิสิตที่สร้างชื่อเสียง 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑   คณาจารย์แ อ่านรายละเอียดข่าว

219 total views, no views today

อธิการบดีม.นเรศวรลงพื้นที่บ้านสนามคลี พร้อมสนับสนุนต่อยอดรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายในการสนับสนุนแล อ่านรายละเอียดข่าว

3,047 total views, no views today

ม.นเรศวร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 

ในระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 256 อ่านรายละเอียดข่าว

242 total views, no views today

ม.นเรศวร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหา อ่านรายละเอียดข่าว

441 total views, no views today

ม.นเรศวรร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 วิชาชีพ สานฝันเด็กดี แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ส อ่านรายละเอียดข่าว

227 total views, no views today

กองบริหารงานบุคคล จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้ อ่านรายละเอียดข่าว

344 total views, no views today

นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer)   

พลังนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกร อ่านรายละเอียดข่าว

60,859 total views, no views today

ม.นเรศวร ร่วมแสดงผลงานและการรวมพลังสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปี 2561 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจั อ่านรายละเอียดข่าว

113,305 total views, no views today

ม.นเรศวร ขอเชิญชมการประกวด “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร”ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 11 สิงหาคมนี้

         มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการประกวดวง อ่านรายละเอียดข่าว

846 total views, no views today