เปิดรับสมัครแล้ว นิสิตสหเวชฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนจาก ม.นเรศวร 

 

 

 

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. แฟนเพจ งานกิจการนิสิตฯ AHS NU  ได้เผยแพร่รูปภาพพร้อมข้อความรายละเอียดว่า รับสมัครนิสิตสหเวชฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจะสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตเพื่อเรียงลำดับไว้ รอรับทุนที่จะเข้ามาผ่านมหาวิทยาลัย ตลอดปีการศึกษา 2562 รับปีละ 1 ครั้งห้ามพลาด !! นิสิตสหเวชฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร: ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา 1/2562 
และส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานกิจการนิสิตฯ ชั้น 2 คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร สัมภาษณ์วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ข้อมูลและภาพจากแฟนเพจ งานกิจการนิสิตฯ AHS NU 

479 total views, 3 views today