เสริมทักษะการใช้งานเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์

   วันที่ 24 เมษายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ Read more

1,557 total views, no views today

มน. จัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

     วันที่ 29 มีนาคม 256 Read more

596 total views, 1 views today

คณะเกษตรฯ เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้การผลิตมะปรางหวานและมะยงชิดเพื่อการส่งออก

     เมื่อวันที่ 24-25 มี Read more

870 total views, 3 views today

เปิดแล้ว ตลาดสีเขียว แหล่งรวมสินค้าการเกษตรปลอดสารพิษ

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส Read more

856 total views, 1 views today

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมรำข้าวร่วมกับผู้ประกอบการน้ำมันรำข้าวและ สวก.

     มหาวิทยาลัยนเรศวรเร่งพัฒนางานวิจัยน Read more

1,034 total views, 3 views today

Green and Clean Market แหล่งรวมสินค้าด้านการเกษตรและผักปลอดสารพิษ

     ขอเชิญชวนทุกท่าน เลือกซื้อสินค้าด้า Read more

1,439 total views, 3 views today

มน.ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เมื่อวันที่ 15-19 มกราคม 2561 มหาวิ Read more

658 total views, no views today

พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยสู่เกษตรกร

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 มหา Read more

1,289 total views, 1 views today