แสดงความยินดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คนใหม่

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เ Read more

2,810 total views, 1 views today

นักวิชาการ เผย เชื้อดื้อยามาลาเรียของไทยรุนแรง พร้อมชี้แนวทางคิดงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อปรสิต ให้กับนิสิต ม.นเรศวร

       ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิ Read more

794 total views, 1 views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร เจ้าภาพจัดการแข่งขันโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 14

การแข่งขันวิชาการ – กีฬา จุลชีววิทยาสัมพ Read more

2,061 total views, 3 views today

อาจารย์คณะวิทย์แพทย์ ม.นเรศวร เปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสิงคโปร์

        อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะ Read more

1,223 total views, no views today