คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร คาดปี 2561 เตรียมเชิญญี่ปุ่น จีน ร่วมสัมมนาวิชาการมุ่งสู่ระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์  ผู้ Read more

1,178 total views, 5 views today

KDS 2017 เวทีแห่งนวัตกรรมยุคดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญท่านเข้าร่วม การ Read more

1,182 total views, no views today

สถาปัตย์ฯ มน. ร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างชาติ สร้างเครือข่ายด้านการเรียนและการทำผลิตผลงานวิจัย

สถาปัตย์ฯ มน. ร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างชาติ Read more

790 total views, no views today