ขอเชิญติดตามวิดีโอ “เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร”

ขอเชิญติดตามวิดีโอ “เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561  เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีเปิด “เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร”

“ชุดการแสดง ฟ้อนขันดอกนเรศวรสักการ”
นิสิตชมรมสืบสานล้านนาและนิสิตนางรำโครงการลูกพระฆเนศ N.U. Band

——————————————————————————————-

“วีดิทัศน์แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

——————————————————————————————-

“แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวร”

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

——————————————————————————————-

“แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวร”

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

——————————————————————————————-

“แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

——————————————————————————————-

“ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบประชาคม”

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

927 total views, 1 views today