ม.นเรศวร เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561

     วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนผู้บริหาร พร้อมตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 ณ ศาลาทรงพล ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันกองทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตวีรมหากษัตริย์ และเหล่าทหารที่ได้เสียสละชีวิต เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยและแผ่นดินไทย โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

————————————————–

567 total views, 1 views today