สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร จัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563  

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พิเศษ กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานในการจัดการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลองประจำปี 2563 ภายในงานมีนิสิต นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระสมุห์ชาญณัฎฐู์ อุทาโน เจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมแสดงพระธรรมเทศนาให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังมุมมองด้านธรรมมะกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 

205 total views, 1 views today