พลังนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer) 2562    

      พลังนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 10  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562  เวลา 17.00 น.  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในชื่อตอน จุดเริ่มต้นความภาคภูมิใจในดินแดนนเรศวร  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธีเปิดและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมชมและให้กำลังใจนิสิต  

      กิจกรรมเริ่มด้วยขบวนนิสิตของแต่ละคณะ ทั้ง16 คณะ 1 วิทยาลัย เดินเข้าสู่สนาม จากนั้นนายอนุชา อินชู นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ได้กล่าวรายงานและขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้  การจัดกิจกรรม Power Cheer ครั้งที่ 10 เกิดขึ้นจากการแสดงสปิริต ความสามัคคีของนิสิตรหัส 62 และส่งเสริมให้นิสิตได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกถึงความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน และสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับนิสิต ผ่านกิจกรรมการร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือจากองค์กรกิจกรรมและนิสิตทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การปรับตัวในการทำงานร่วมกับเพื่อนต่างคณะ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ด้วย  

      ภายหลังจากการร่วมร้องเพลงมหาวิทยาลัยแล้วยังได้มีการนำพระราชประวัติและวีรกรรมต่างๆ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มานำเสนอผ่านรูปแบบการแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสมเพื่อเทิดพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ การแสดงดังกล่าวต้องการแสดงถึงความกตัญญู พร้อมทั้งให้นิสิตได้เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ในสถาบันอันทรงเกียรติที่มีพระนามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรกว่า 6,000 คน ต่างรวมพลังในกิจกรรมร้องเพลงและการแสดงอย่างพร้อมเพรียงสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก 

 ร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer) 2562 

« 1 ของ 2 »

 

947 total views, 1 views today