สมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2563

      ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2563 ลักษณะทุนเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

      ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เป็นอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า21 ปี และไม่เกิน 35 ปี มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ IELTS 6.0 และต้องกลับมาสอน ณ ต้นสังกัดเดิม

      ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดจากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 และสมัคร online จนถึง 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. ไฟล์ต้นฉบับดังแนบ

Download เอกสารแนบ

358 total views, 2 views today