โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  

       รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชาธิปไตยในสถานศึกษา” จัดโดยกองกิจการนิสิตร่วมกับสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรณรงค์ให้นิสิตเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการลงคะแนนเสียงตามสิทธิที่พึ่งมี ในระบอบประชาธิปไตย โดยได้รับเกียรติจากนายนิยม จันทร์เยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกและทีมงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

       สำหรับในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนิสิตกว่า 100 คนและบุคลากรร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562   

 

 

609 total views, 2 views today