การประกวดถ่ายภาพนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Content 2019”   

       เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องแถลงข่าวชั้น  M อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม Innovation Thailand Photo Contest 2019 โดยมีการเสวนา หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” ร่วมกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และคุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

       การประกวดถ่ายภาพนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Content 2019″  กำหนดหัวข้อในการประกวดคือ “นวัตกรรมท่องเที่ยว:Traveltech Innovation” เพิ่มความหลากหลายของภาพถ่ายด้วยมุมภาพจากกล้องอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ซึ่งทาง NIA ตั้งใจให้กิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้สังคมเห็นความสำคัญของธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยว และเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวแก่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอรูปแบบธุรกิจและโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเน้นการส่งเสริมและยกระดับการเติบโตธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Tourism) / 2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Argo Tourism) / 3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health/Wellness Tourism) 

       สำหรับรายละเอียดการประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การถ่ายภาพโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) และการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์มหรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ของสมาคมฯ สามารถส่งในรูปแบบของภาพดิจิทัล กรณีภาพถ่ายจากโดรน ต้องถ่ายภาพด้วยโดรนตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลงานภาพถ่ายไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ท่าน ผู้เข้าประกวด สามารถส่งประกวดทั้ง 2 ประเภทได้ รวมเงินรางวัลทั้งหมด 170,000 บาท โดยภาพถ่ายจะครอบคลุมในมุมมองด้าน 1.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Tourism) / 2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Argo Tourism) / 3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health/Wellness Tourism) สามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 20 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.rpst.ot.th 

 

       ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่: โครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กองการวิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 

822 total views, 4 views today