ม.นเรศวร สานต่อพระราชปณิธาน ในโครงการ “ปลูกไผ่ใช้สอย” 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พร้อมกิจกรรมปลูกต้นไผ่  ในโครงการ “ปลูกไผ่ใช้สอย”เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย  โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่อาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร  

การจัดโครงการในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยผู้บริหาร คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตร่วมกิจกรรมปลูกต้นไผ่ จำนวน 100 ต้น ซึ่งชนิดที่นำมาปลูกคือ ไผ่เลี้ยง ซึ่งเป็นไผ่ขนาดกลาง ลำต้นตรง สีเขียวเข้ม ไม่มีหนาม เนื้อลำหนา หน่อสามารถรับประทานได้ นอกจากนี้ยังนิยมใช้กันในงานตกแต่งด้านภูมิทัศน์ เนื่องจากมีลักษณะทรงกอที่สวยงามอีกด้วย 

ทั้งนี้กองอาคารสถานที่ จะได้รวบรวมพันธุ์ไผ่สายพันธุ์ชนิดต่างๆ อาทิ ไผ่กิมซุง, ไผ่รวก, ไผ่ตง, ไผ่ทอง, ไผ่ลายเสือ, ไผ่สีสุก ฯลฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจและสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับไผ่ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผู้สนใจสามารถบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อพันธุ์ไผ่ได้ที่ กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 8008 

 

 

 

3,196 total views, 1 views today