EDU Running Man 1st 

 

 

EDU Running Man 1st 

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562  ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กิจกรรม เดิน – วิ่ง ที่ครูและคูลมาก ในโครงการ วิ่งวันศึกษาศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 52 

#วิ่งกับครูมอนอ #วิ่งแบบครูมอนอ 

 

เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 2 ธันวาคม 2561 ทาง Ticketmelon (สมัครได้ครั้งละ 1 คน)

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เข้าสมทบทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

 

รายละเอียดของการแข่งขันและประเภทการวิ่ง 

  1. Fun Run แบบ นักเรียนและนิสิตม.นเรศวร (ระดับปริญญาตรี) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร คนละ 280 บาท 
  2. Fun Run แบบ บุคคลทั่วไป ระยะทาง5 กิโลเมตร ค่าสมัคร คนละ 380 บาท  
  3. Mini Marathon ระยะทาง10 กิโลเมตร ค่าสมัคร คนละ 480 บาท 
  4. VIP ระยะทาง5 และ 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร คนละ 1,000 บาท  
  5. Fun Run for Kids ระยะทาง5 กิโลเมตร น้อง ๆ ที่อายุต่ำกว่า 9 ปี สมัครฟรี 

 

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

 

กำหนดการ EDU Running Man 1st 

 

วันอาทิตย์ที่ 5 และ 13 มกราคม 2562 

         เวลา 10.00 – 18.00 น. – รับเสื้อและป้ายหมายเลขของนักวิ่ง (BIB) ณ โถงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 

         เวลา 13.00 – 20.00 น. – รับเสื้อและป้ายหมายเลขของนักวิ่ง (BIB) ณ โถงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 

         เวลา 04.00 – 05.00 น. รับเสื้อและป้ายหมายเลขของนักวิ่ง (BIB) 

         เวลา 05.20 – 05.30 น. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวเปิดโครงการ 

         เวลา 05.30 – 05.45 น. กิจกรรม Warm Up : Now burn Baby Burn 

         เวลา 05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร  

         เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร  

         เวลา 07.30 น. กิจกรรม Cool Down : Cooooooooool สุดๆ 

         เวลา 08.00 น. มอบของรางวัลให้กับนักวิ่งทุกประเภท 

 

RUN TROPHY รางวัล 

MINI MARATHON 10 Km. 

         ถ้วยรางวัล สำหรับ 3 อันดับแรก ในแต่ละรุ่นอายุ 

         – ต่ำกว่า 20 ปี ชาย 3 หญิง 3 

         – 20 – 29 ปี ชาย 3 หญิง 3 

         – 30 – 39 ปี ชาย 3 หญิง 3 

         – 40 – 49 ปี ชาย 3 หญิง 3 

         – 50 – 59 ปี ชาย 3 หญิง 3 

         – 60 ปีขึ้นไป ชาย 3 หญิง 3 

         ถ้วยรางวัลโอเวอร์ออล สำหรับนักกีฬาที่ทำสถิติความเร็วดีที่สุด ทั้งชาย-หญิง ลำดับที่ 1-3 

 

FUN RUN บุคคลทั่วไป 5 Km. 

         ถ้วยรางวัล สำหรับ 5 อันดับแรก โดยแบ่งชาย-หญิง 

         ชาย 5 รางวัล หญิง 5 รางวัล 

 

FUN RUN นักเรียนและนิสิต ม.นเรศวร 5 Km. 

         *นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  

         ถ้วยรางวัล สำหรับ 5 อันดับแรก โดยแบ่งชาย-หญิง 

         ชาย 5 รางวัล หญิง 5 รางวัล 

 

สอบถามการสมัคร: 08-0510-3897  ธนพล  และ 08-8016-9212  เปมิกา  (จันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00) 

ติดตามความเคลื่อนไหว Facebook: @edurunningman  

#52ndEDUNU #EDURUNNINGMAN #EDUNU #SMOEDU 

มาเถอะ งานนี้ครูและคูล มาก!

 

ธิติ สิงห์คง : เขียน/เรียบเรียง

1,275 total views, 2 views today