นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 

 

นายชินภัทร หนูสงค์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบรางวัลจาก นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งรางวัลเยาวชนดีเด่นในปีนี้ มีเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 24 คนจากทั่วประเทศ  

 ขอบคุณภาพจาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,236 total views, 2 views today