แนะนำรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 23 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 3  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ครั้งที่ 252 (10/2561) มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,460 total views, 5 views today