มน. เตรียมส่งนิสิตร่วม MOS Olympic Thailand Competition 2018

     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองบริการเทคโ อ่านรายละเอียดข่าว

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

     19  กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561 นี้ อ่านรายละเอียดข่าว

ขอเชิญคณาจารย์บัณฑิตศึกษา นิสิตบัณฑิตศึกษา และบุคลากร ร่วมตอบแบบสอบถาม

     ขอเชิญคณาจารย์บัณฑิตศึกษา นิสิตบัณฑ อ่านรายละเอียดข่าว

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาไทยและวรรณกรรม

             คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชา อ่านรายละเอียดข่าว

ม.นเรศวร เปิดตัว “สหกรณ์ส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร”

       มหาวิทยาลัยนเรศวรเตรียมเปิดต อ่านรายละเอียดข่าว

งานนี้ฟรี!!! อบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

    สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรร อ่านรายละเอียดข่าว

“Green Studio” นิทรรศการการปรับปรุงแผนแม่บทและภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศา อ่านรายละเอียดข่าว