มน. ร่วม 239 อุดมศึกษาทั่วโลก ระดมสมองด้านการศึกษา การแพทย์ และเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโลก นิสิต มน.เข้าร่วมฟรี

         มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมส อ่านรายละเอียดข่าว

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

         สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหา อ่านรายละเอียดข่าว

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการีสำหรับ ค.ศ. 2017-2018

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอความอนุเครา อ่านรายละเอียดข่าว

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน รับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปี 2561

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับ อ่านรายละเอียดข่าว

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญใหญ่แห่งปี “กฐินสามัคคี” ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) จังหวัดพิษณุโลก

       “อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ผลบุญจาก อ่านรายละเอียดข่าว

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครผู้เข้า อ่านรายละเอียดข่าว

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครผู้เข้า อ่านรายละเอียดข่าว