คณะแพทย์ฯ ม.นเรศวร ครบรอบ 24 ปี ชูประเด็นสหสาขาร่วมมือสร้างสุขภาพด้วยวิจัยและนวัตกรรม

      คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ไ Read more

1,327 total views, 3 views today

การถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาจากสถาบันทั่วโลกเพื่อประชากรโลก “ASAIHL Conference 2017”

        การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ และการน Read more

1,147 total views, no views today

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการประชุมวิชาการ “ช่อหางนกยูง คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์”

        คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศ Read more

1,708 total views, 3 views today

มน. ร่วม 239 อุดมศึกษาทั่วโลก ระดมสมองด้านการศึกษา การแพทย์ และเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโลก นิสิต มน.เข้าร่วมฟรี

         มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมส Read more

1,413 total views, 2 views today